Αποτέλεσμα αναζήτησης

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - "ΕΒΡΑΪΚΕΣ" ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ


~TRUTH~: Το άρθρο αυτό δεν έχει σκοπό να προπαγανδίσει τον χριστιανισμό, αλλά να δώσει πληροφορίες σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα, την φώτιση και τον πνευματισμό των αρχαίων Ελλήνων, και μια μικρή δόση γνώσης σχετικά με το κρυμμένο παρελθον μας ως εθνος στα βαθη των αιώνων..!! Πριν καταλήξουμε στην αναφορά για τις εν Χριστό εντολές που ο χριστιανός υπακούει, θα κάνω μια αναδρομή στην αρχαία Ελλάδα, στο ενδοξο παρελθόν της εποχής του Σόλωνα και του Θαλή.. 
"Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον". Την φράση αυτή την συναντάμε στα Φωκικά του Παυσανία και αφορά 147 στο πλήθος "οδηγίες" που βρίσκονται στον προναό του Ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς...! Πρόκειται για παραγγέλματα τα οποία ακολουθώντας τα γίνεσαι καλός και σωστός πολίτης. Παραγγέλματα ηθικής λοιπόν τα οποία δεν στοχευαν σε καμία περίπτωση στην υποχρέωση των ανθρώπων, καθώς η "αναγκαστική ηθική" γεννά και την αναγκαιότητα της ανηθικότητας απο αντίδραση... Τα περισσότερα απο αυτά είναι γραμμένα απο τους 7 σοφούς της Αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Βίος ο Πρηνεύς και Χίλων ο Λακεδαιμόνιος).
Ας τα δούμε αναλυτικά ποια ήταν αυτά τα Δελφικά Παραγγέλματα:

1. Έπου Θεώ. - (Ακολούθα/ Τίμα τον Θεό )
2. Νόμω πείθου. - (Να πειθαρχείς στον νόμο )
3. Θεούς σέβου. - (Σεβασμός στους Θεούς )
4. Γονείς σέβου. - (Σεβασμός στους γονείς/ Τιμα τους γονείς)
5. Ηττώ υπέρ δικαίου. - ( Να μοχθείς για το δίκαιο )
6. Γνώθι μαθών - (εκ πείρας γνώριζε)
7. Ακούσας νόει - (Κατανόησε αφου πρώτα ακουσεις).
8. Σαυτόν ίσχε - ( Μαθε/γνώρισε τον εαυτό σου).
9. Φρόνει θνητά.- (Να σκέφτεσαι σαν θνητός)
10. Εστίαν τίμα. - ( Να τιμάς το σπίτι σου)
11. Άρχε σεαυτού. - ( Να κυριαρχείς στον εαυτό σου)
12. Φίλοις βοήθει. - (Να βοηθάς τους φίλους σου)
13. Θύμου κράτει. -(Να συγκρατείς το θυμό σου)
14. Φρόνησιν άσκει. - (Να καλλιεργείς το φρόνημά σου)
15. Πρόνοιαν τίμα.-  (Να εκτιμάς την βοήθεια)
16. Όρκω μη χρω - (Να μην ορκίζεσαι)
17. Φιλίαν αγάπα. - (Να τιμάς/αγαπάς τις φιλίες)
18. Παιδείας αντέχου. - (Να προσηλώνεσαι στην παιδεία)
19. Δόξαν δίωκε. - (Να αναζητάς την δόξα)
20. Σοφίαν ζήτει. - (Να αναζητάς την σοφία)
21. Καλόν ευ λέγε - (Να λές την αλήθεια).
22. Ψέγε μηδένα. - (Να μην κατηγορείς/συκοφαντείς κανέναν και τιποτα)
23. Επαίνει Αρετήν. -(Να επαινείς την Αρετή)
24. Πράττε δίκαια. - (Να πράττεις δίκαια και σωστά)
25. Φίλοις ευνόει. - (Ευνοια στους φίλους)
26. Εχθρούς αμύνου. - (Να προφυλάσσεσαι απο τους εχθρούς)
27. Ευγένειαν άσκει. - (Να είσαι ευγενής)
28. Κακίας απέχου. - (Να απέχεις απο την κακία)
29. Κοινός γίνου.- (Να είσαι κοινωνικός)
30. Ίδια φύλαττε.- (Να προστατεύεις τα δικά σου)
31. Αλλοτρίων απέχου. -(Να απέχεις απο τις κακίες)
32. Εύφημος ίσθι - (Να έχεις/διατηρείς καλή φήμη).
33. Άκουε πάντα. - (Να ακούς τα πάντα/όλες τις πλευρές)
34. Φίλω χαρίζου.- (Να είσαι πάντα διαθεσιμος στους φίλους)
35. Χρόνου φείδου. - (Να μην σπαταλάς τον χρόνο σου)
36. Όρα το μέλλον.- (Να σκέφτεσαι το μέλλον σου)
37. Ύβριν μίσει. - (Να μισείς την ύβρη)
38. Ικέτας αίδου - ( Να σεβεσαι όσους ικετεύουν)
39. Υιούς παίδευε. - (Να εκπαιδεύεις τους γιούς σου)
40. Έχων χαρίζου. - (Να χαρίζεις ότι έχεις)
41. Δόλου φόβου. - (Να φοβάσαι τον δόλο)
42. Ευλόγει πάντας. - (Να λες καλά λόγια/χαρακτηρισμούς για όλους)
43. Φιλόσοφος γίνου. - (Να γίνεις φιλόσοφος)
44. Όσια κρίνε. - (Να κρίνεις δίκαια)
45. Γνούς πράττε. - (Να πράττεις με επίγνωση)
46. Φόνου απέχου. - ( Να μην διαπράττεις φόνο)
47. Εύχου δυνατά - (Να εύχεσαι αληθινά)
48. Σοφοίς χρώ - (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
49. Ήθος δοκίμαζε - (Να επιδοκιμάζεις/επικροτείς το ήθος)
50. Λαβών απόδος.- ( Όταν παίρνεις να δίνεις)
51. Υφορώ μηδένα - (Να μην είσαι καχύποπτος).
52. Τέχνη χρώ - (Να ασκείς την τέχνη).
53. Ό μέλλεις δός.-  (Να προσφέρεις βοήθεια σε όσους χρειάζονται)
54. Ευεργεσίας τίμα. - (Να τιμάς τους ευεργέτες)
55. Φθόνει μηδενί. - ( Να μην ζηλεύεις κανένα και τίποτα )
56. Φυλακήν πρόσεχε.- (Να μην παρανομείς)
57. Ομοίοις χρώ- ( Να δίνεις στους όμοιούς σου).
58. Διαβόλήν μίσει. -  (Να μισείς να διαβάλεσαι)
59. Δικαίως κτώ. - (Να αποκτάς δίκαια χωρίς κλοπές)
60. Αγαθούς τίμα. - (Να τιμάς τους αγαθούς)
61. Κριτήν γνώθι.- (Να δεχεσαι κριτική)
62. Γάμους κράτει.- (Να σέβεσαι τον γάμο σου)
63. Τύχην νόμιζε.- (Να περιμένεις το τυχαίο)
64. Εγγύην φεύγε.- (Να αποφεύγεις να δίνεις εγγυήσεις)
65. Πάσι διαλέγου.- (Να μιλάς με όλους)
66. Ελπίδα αίνει. - (Να δοξάζεις την ελπίδα)
67. Δαπανών άρχου.- (Να μην εισαι σπάταλος)
68. Κτώμενος ήδου.-  (Να ευχαριστιέσαι όταν αποκτας με δικαιο τρόπο)
69. Αισχύνην σέβου. - (Να σέβεσαι την ντροπή)
70. Χάριν εκτέλει.-  (Να κάνεις χάρες)
71. Ευτυχίαν εύχου. - (Να εύχεσαι για ευτυχία)
72. Τύχην στέργε. - (Να συμφωνείς με την τύχη σου)
73. Ακούων όρα.- (Όταν ακούς να βλέπεις)
74. Εργάζου κτητά. - (Να κοπιάζεις για πράγματα που αξιζουν)
75. Έριν μίσει. - (Να μισείς τους καυγαδες)
76. Όνειδος έχθαιρε. - (Να μισείς τον χλευασμό)
77. Γλωσσαν ίσχε - (Να συγκρατείς την γλώσσα σου)
78. Ύβριν αμύνου. - (Να προφυλάσσεσαι απο την ύβρη)
79. Κρίνε δίκαια. - (Να κρίνεις δίκαια)
80. Χρώ χρήμασι.-  ( Να χρησιμοποιείς τα χρήματα με σύνεση)
81. Αδωροδόκητος δοκίμαζε.- (Να αποφεύγεις την δωροδοκία)
82. Αιτιώ παρόντα.- (Να αιτιολογείς όσα συμβαίνουν)
83. Λέγε ειδώς. - (Να μιλάς γνωρίζοντας)
84. Βίας μή έχου. - (Να μην ασκείς βία)
85. Αλύπως βίου.- (Να επιδιώκεις να ζείς χωρίς λυπη)
86. Ομίλει πράως.- ( Να μιλάς με ηρεμία )
87. Φιλοφρόνει πάσιν.- (Να είσαι φιλικός σε όλους)
88. Υιοίς μή καταθάρρει.- (Μην αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου)
89. Γλώττης άρχε. - (Να ελέγχεις την γλώσσα σου)
90. Σεαυτόν ευ ποίει.- (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
91. Ευπροσήγορος γίνου.- (Να μιλάς με όμορφα λόγια)
92. Αποκρίνου εν καιρώ.- (Να μιλάς όταν και όποτε πρέπει)
93. Πόνει μετά δικαίου. - (Να κοπιάζεις δίκαια)
94. Πράττε αμετανοήτως.- (Να πράττεις με σιγουριά)
95. Αμαρτάνων μετανόει.- (Να μετανοείς για τα σφάλματά σου)
96. Οφθαλμού κράτει.- (Να κυριαρχείς τους οφθαλμούς σου)
97. Βολεύου χρήσιμα.- (Να σκέφτεσαι χρήσιμα)
98. Επιτέλει συντόμως.- (Να ξεπληρώνεις αμέσως)
99. Φιλίαν φύλαττε.- (Να προφυλάσσεις την φιλία)
100. Ευγνώμων γίνου.- (Να είσαι ευγνώμων)
101. Ομόνοιαν δίωκε - (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
102. Άρρητα μη λέγε. - (να μην λές αυτά που δεν λέγονται)
103. Τό κράτουν φόβου.- (Να σέβεσαι τον ανώτερο)
104. Καιρόν προσδέχου - (Να δέχεσαι τον χρόνο).
105. Έχθρας διάλυε.- (Να διαλύεις τις εχθρες)
106. Γήρας προσδέχου - (Να δέχεσαι τα γηρατειά).
107. Επί ρώμη μή καύχω.- (Να μην καυχιέσαι για την δύναμη σου)
108. Ευφημίαν άσκει.- (Να επιδιώκεις καλή φήμη)
109. Απέχθειαν φεύγε.- (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
110. Πλούτει δικαίως.-  (Να πλουτίζεις δίκαια)
111. Δόξαν μή λείπε.- (Μην υποτιμάς την δόξα)
112. Κακίαν μίσει.-  (Να μισείς την κακία)
113. Κινδύνευε φρονίμως.- (Να κινδυνεύεις με σύνεση)
114. Χρησμούς θαύμαζε.- (Να εκτιμάς τους χρησμούς/συμβουλές που σου δίνουν)
115. Ούς τρέφεις αγάπα. -(Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
116. Απόντι μή μάχου.- (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
117. Πρεσβύτερον αίδου - (Να σεβεσαι τους μεγαλύτερους)
118. Νεώτερον δίδασκε.- (Να διδάσκεις τους νεότερους)
119. Πλούτω απίστει. - (Να κρατάς απόσταση απο τον πλούτο)
120. Σεαυτόν αίδου - (Να σέβεσαι τον εαυτό σου).
121. Μή άρχε υβρίζων.- (Να μην κυριαρχείς με αλλαζονεία)
122. Προγόνους στεφάνου.-  ( Να στεφανώσεις τους προγόνους σου)
123. Επί νεκρώ μή γέλα.- (Μην περιγελάς τους νεκρούς)
124. Ατυχούντι συνάχθου.- (Να συμπάσχεις με τον δυστυχή)
125. Χαρίζου ευλαβώς.- (Να χαρίζεις με λογική και ευλάβεια)
126. Έξ ευγενών γέννα.-  (Να επιδιώξεις να συγγενεψεις με καλούς ανθρώπους)
127. Επαγγέλου μηδενί.- (Να μην διατάζεις κανέναν)
128. Τύχη μή πίστευε.- (Να μην εμπιστεύεσαι την τύχη)
129. Τελεύτα άλυπος.- (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)
130. Μήδεν Αγαν. -( Να μην υπερβάλλεις/Τα πάντα με μέτρο)
131. Αδικίαν μισείν.- (Να μισείς την αδικία)
132. Ευσέβειαν φυλάσσειν.- (Να είσαι ευσεβής)
133. Ηδονής κρατείν.-  (Να ελέγχεις τις ορμές σου)
134. Βία μηδέν πράττειν.- (Να μην ασκεις βία συνέχεια)
135. Τέκνα παιδεύειν.-  (Να μαθεις στα παιδιά σου την ζωή)
136. Μή θρασύνου.- (Να μην είσαι θρασσύς
137. Νόμοις πείθου.- (Να είσαι νομοταγείς)
138. Μελέτει το πάν.- (Να μελετάς τα πάντα)
139. Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι - (Να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή)
140. Μή επί παντί λυπού.- (Μην λυπάσαι για τα πάντα)
141. Πίνων άρμοζε.- (Να ορίζεις/ελέγχεις την μέθη σου)
142. Πέρας επιτέλει μή αποδειλιών.-  (Να μην διαστάζεις να τελειώνεις ότι αρχίζεις)
143. Τό συμφέρον θηρώ.- (Να προσπαθείς για το καλό σου)
144. Θνήσκε υπέρ Πατρίδος.- (Να θυσιάζεσαι για την πατρίδα σου)
145. Τώ βίω μάχου.- (Να μάχεσαι σε όλη την ζωή)
146. Ευ πάσχε ώς θνητός. - (Ως θνητός να υπομένεις τα πάντα)
147. Παίς ών κόσμιος ίσθι (να είσαι), ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εύλογος. - (Παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής, ενήλικας να είσαι δίκαιος και γέροντας να είσαι σοφος)


Αυτά ήταν όλα τα Δελφικά παραγγέλματα..!! Ξεχωρίζουμε εννέα απο αυτά επειδή κάτι μας θυμίζουν:
Επού Θεώ, Θεούς σέβου, Όρκω μη χρώ, Γονείς αίδου, Γαμους κράτει, Καλόν ευ λέγε/Ψέγε μηδενα, Φόνου απέχου, Δικαίως κτω, Φθονεί μηδενί....
Φυσικά μας θυμίζουν τις "Εβραικές" δέκα εντολές, αυτές δηλαδή που ο Μωυσής έφερε απο το όρος σινά στον Λαό των Εβραίων πάνω σε πλάκες..! Ας δούμε καλύτερα!!!

Επού Θέω - Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.
Θεούς Σέβου - Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.  
Όρκω μη Χρω - Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίω
Γονείς Αιδου - Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς.
Γάμους Κράττει - Οὐ μοιχεύσεις
Δικαίως Κτω - Ού κλέψεις
Φόνου απέχου - Ού φονεύσεις
Καλον ευ Λέγε/Ψέγε Μηδένα - Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
Φθονεί Μηδενί - Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι.

Εκτός βέβαια απο την τέταρτη εντολή που λέει ότι το Σαββατο είναι ιερή μέρα, που έτσι και αλλιώς δεν το τηρούμε καθώς είναι ιερή μέρα μονο για τους Εβραίους, οι υπόλοιπες 9 εντολές είναι πανομοιότυπες στην ερμηνεία!!! 
Στην Αρχαία Ελλάδα δεν πήγε κανένας σε κάποιο βουνό να πάρει τα παραγγέλματα...Νομοθέτες σαν τον Σόλωνα έγραφάν τις εντολές μονοι τους πάνω σε πέτρες - πλάκες - τοίχους, με σκοπό την σωστή κοινωνία. Οι εντολές - παραγγέλματα δεν ήταν εξαναγκαστικές.!
Η ιστορία του Μωυση μας διδάσκει ότι καθώς ο λαός των Εβραίων(Μακκαβαίων) περιπλανιώταν στην έρημο για την Γη της Επαγγελίας, ο Θεός τους ζήτησε να υπακούσουν σε ότι τους πει για να τους οδηγήσει στον προορισμό τους.. Μεχρι και σήμερα οι 10 εντολές δεν έχουν σκοπό την σωστή κοινωνία αλλά την υποταγή στην (εξ αρχής) Ιουδαική Θρησκεία...!!!

Για να μην παρεξηγηθώ, λέω Ιουδαϊκή θρησκεία, γιατί ο Ιουδαϊσμός αποτελεί βάση άλλων Αβρααμικών θρησκειών όπως ο Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, Σαμαρίτες κ.α!!!

 

4 σχόλια:

 1. ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ


  http://www.tlig.org/el/messages/550/

  Τρίτη εντολή

  Σας ζήτησα να θυμάστε να φυλάτε ιερή την Ημέρα του Σαββάτου10 , εσείς όμως Την αντικαταστήσατε με την ανηθικότητα και Την μολύνατε με αισχρές απολαύσεις και συνήθειες που ατιμάζουν το σώμα και το πνεύμα σας, αφού εγκαταλείψατε τη Θεία Αλήθεια για το ψέμα και σέβεστε και λατρεύετε την κτίση αντί να λατρεύετε Εμένα. Έχετε κάνει τα Σόδομα και Γόμορα να φαίνονται σχεδόν άψογα και καθαρά σε σύγκριση με τις δικές σας ανηθικότητες. Σας βεβαιώνω, η Ημέρα εκείνη δεν θα είναι τόσο οδυνηρή για τα Σόδομα και Γόμορα όσο για σας τώρα. Οι περισσότεροι δεν τηρείτε την Ημέρα του Σαββάτου - όχι δεν Την τηρείτε, δεν τηρείτε το Νόμο Μου.

  Τέταρτη εντολή

  Η Γραφή λεει: "Με όλη την καρδιά σου τίμα τον πατέρα σου, μην ξεχνάς ποτέ τις ωδίνες που υπέφερε η μητέρα σου, θυμήσου ότι τους οφείλεις τη γέννησή σου. Πώς μπορείς να τους ανταποδώσεις ό,τι έκαναν για σένα;" 11 και οφείλεις ν'ακολουθείς αυτή την Εντολή: "τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου." Γιατί τόσοι πολλοί από σας ξαφνιάζονται που τόσοι λίγοι ακολουθούν αυτή την Εντολή; Ανόητες και νοσηρές αντιλήψεις παρέσυραν αυτά τα παιδιά στη λατρεία κενών προϊόντων, γεμίζοντας το πνεύμα τους από τη νεαρή τους ηλικία με πνεύμα νωθρότητος. Πολλοί γονείς δεν πρόσφεραν στα παιδιά τους αυτή την αστείρευτη Πηγή του Πνεύματός Μου. Η Σοφία τα καλούσε μέρα και νύχτα, αλλά η γενεά αυτή Την απέκλεισε και, κάθε μέρα που περνούσε, τα παιδιά σας παρασύρονταν όλο και πιο μακριά από το Μονοπάτι, που οδηγεί σε Μένα.

  Όποιος, μικρός ή μεγάλος, Με αναγνωρίζει σαν Θεό του, οφείλει να καθρεπτίζει την Εικόνα Μου και, ορμώμενος από αγάπη, να υπακούει και να τιμά τους γονείς του, όπως υπακούει και τιμά Εμένα. Όλα όμως τα πράγματα που είναι σύμμορφα με τον κόσμο στέρησαν απ' αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε Μένα. Η αγάπη απουσιάζει. Πολλοί γονείς παραπονιούνται για την ανυπακοή των παιδιών τους, ενώ κάνουν το ίδιο ακριβώς σε Μένα. Μπορούν άραγε να ισχυριστούν ότι διαθέτουν άφθονη καλοσύνη, υπομονή και ανεκτικότητα; Αν είχαν πραγματικά όλες αυτές τις αρετές, και τα παιδιά τους θα είχαν την αρετή της υπακοής και θα τους τιμούσαν και τους δύο. Όμως σας λεω: το πνεύμα αυτής της γενεάς είναι άδειο και έτσι ήρθε το Σκοτάδι και το γέμισε. Επειδή η εικόνα του να είναι κανείς σοφός είναι πιο σημαντική στα μάτια τους από την Άφθαρτη Δόξα Μου. Έτσι λοιπόν, από έλλειψη αγιότητος, φλογίζονται από το πάθος και από πολύ νεαρή ηλικία βγαίνουν και ατιμάζουν τα σώματά τους.

  Η γενεά σας αψήφησε τις Εντολές Μου και τις αντικατέστησε με προσβλητικές απομιμήσεις και μέχρι σήμερα, από το στόμα του θηρίου βγαίνουν νοσηρά κατασκευάσματα, για να συσκοτίσουν το μυαλό των παιδιών σας και να τα σύρουν σαν θύματα απ' ευθείας στο στόμα του λιονταριού, κατακτώντας το τρυφερό τους μυαλό για να λατρέψουν το πρώτο θηρίο και να υπηρετήσουν θεούς -κατασκευάσματα ανθρώπων, αποδίδοντας σ' αυτούς την τιμή και το σεβασμό που προοριζόταν για Μένα.

  Σας βεβαιώνω : για τους ανυπάκουους, που αρνήθηκαν να δεχθούν τις Εντολές Μου σαν οδηγό τους και προτίμησαν τη διαφθορά, γι' αυτούς στο τέλος θα υπάρξει φωτιά. Ω, μακάριοι οι υπάκουοι στην καρδιά, θα φτάσουν στην τελειότητα. Σας λεω λοιπόν: μην είστε ανυπάκουοι στο Φόβο του Κυρίου.

  Πέμπτη εντολή

  Το ξέρεις ότι σου έχω απαγορέψει να σκοτώνεις, γενεά! Αν ονομάζεστε δικοί Μου και μέλη της Εκκλησίας Μου και κηρύττετε εναντίον του φόνου, πώς γίνεται και σκοτώνετε; Μήπως τολμάτε να ισχυρισθείτε ότι έχετε δίκιο κι επιμένετε στην αθωότητά σας ενώπιόν Μου την Ημέρα της Κρίσεως, όταν συσσωρεύετε εγκλήματα αγέννητων παιδιών; Από τον Ουρανό παρατηρώ ένα θέαμα φοβερό. Αχ! πόσο υποφέρω βλέποντας την κοιλιά που σχηματίζει αυτό το παιδί, να το απορρίπτει και να το στέλνει στο θάνατό του χωρίς όνομα και χωρίς τύψεις - η κοιλιά που το σχημάτισε δεν το θυμάται πια.

  Σ' αυτούς λεω: +++

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ


  http://www.tlig.org/el/messages/550/

  Τρίτη εντολή

  Σας ζήτησα να θυμάστε να φυλάτε ιερή την Ημέρα του Σαββάτου10 , εσείς όμως Την αντικαταστήσατε με την ανηθικότητα και Την μολύνατε με αισχρές απολαύσεις και συνήθειες που ατιμάζουν το σώμα και το πνεύμα σας, αφού εγκαταλείψατε τη Θεία Αλήθεια για το ψέμα και σέβεστε και λατρεύετε την κτίση αντί να λατρεύετε Εμένα. Έχετε κάνει τα Σόδομα και Γόμορα να φαίνονται σχεδόν άψογα και καθαρά σε σύγκριση με τις δικές σας ανηθικότητες. Σας βεβαιώνω, η Ημέρα εκείνη δεν θα είναι τόσο οδυνηρή για τα Σόδομα και Γόμορα όσο για σας τώρα. Οι περισσότεροι δεν τηρείτε την Ημέρα του Σαββάτου - όχι δεν Την τηρείτε, δεν τηρείτε το Νόμο Μου.

  Τέταρτη εντολή

  Η Γραφή λεει: "Με όλη την καρδιά σου τίμα τον πατέρα σου, μην ξεχνάς ποτέ τις ωδίνες που υπέφερε η μητέρα σου, θυμήσου ότι τους οφείλεις τη γέννησή σου. Πώς μπορείς να τους ανταποδώσεις ό,τι έκαναν για σένα;" 11 και οφείλεις ν'ακολουθείς αυτή την Εντολή: "τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου." Γιατί τόσοι πολλοί από σας ξαφνιάζονται που τόσοι λίγοι ακολουθούν αυτή την Εντολή; Ανόητες και νοσηρές αντιλήψεις παρέσυραν αυτά τα παιδιά στη λατρεία κενών προϊόντων, γεμίζοντας το πνεύμα τους από τη νεαρή τους ηλικία με πνεύμα νωθρότητος. Πολλοί γονείς δεν πρόσφεραν στα παιδιά τους αυτή την αστείρευτη Πηγή του Πνεύματός Μου. Η Σοφία τα καλούσε μέρα και νύχτα, αλλά η γενεά αυτή Την απέκλεισε και, κάθε μέρα που περνούσε, τα παιδιά σας παρασύρονταν όλο και πιο μακριά από το Μονοπάτι, που οδηγεί σε Μένα.

  Όποιος, μικρός ή μεγάλος, Με αναγνωρίζει σαν Θεό του, οφείλει να καθρεπτίζει την Εικόνα Μου και, ορμώμενος από αγάπη, να υπακούει και να τιμά τους γονείς του, όπως υπακούει και τιμά Εμένα. Όλα όμως τα πράγματα που είναι σύμμορφα με τον κόσμο στέρησαν απ' αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε Μένα. Η αγάπη απουσιάζει. Πολλοί γονείς παραπονιούνται για την ανυπακοή των παιδιών τους, ενώ κάνουν το ίδιο ακριβώς σε Μένα. Μπορούν άραγε να ισχυριστούν ότι διαθέτουν άφθονη καλοσύνη, υπομονή και ανεκτικότητα; Αν είχαν πραγματικά όλες αυτές τις αρετές, και τα παιδιά τους θα είχαν την αρετή της υπακοής και θα τους τιμούσαν και τους δύο. Όμως σας λεω: το πνεύμα αυτής της γενεάς είναι άδειο και έτσι ήρθε το Σκοτάδι και το γέμισε. Επειδή η εικόνα του να είναι κανείς σοφός είναι πιο σημαντική στα μάτια τους από την Άφθαρτη Δόξα Μου. Έτσι λοιπόν, από έλλειψη αγιότητος, φλογίζονται από το πάθος και από πολύ νεαρή ηλικία βγαίνουν και ατιμάζουν τα σώματά τους.

  Η γενεά σας αψήφησε τις Εντολές Μου και τις αντικατέστησε με προσβλητικές απομιμήσεις και μέχρι σήμερα, από το στόμα του θηρίου βγαίνουν νοσηρά κατασκευάσματα, για να συσκοτίσουν το μυαλό των παιδιών σας και να τα σύρουν σαν θύματα απ' ευθείας στο στόμα του λιονταριού, κατακτώντας το τρυφερό τους μυαλό για να λατρέψουν το πρώτο θηρίο και να υπηρετήσουν θεούς -κατασκευάσματα ανθρώπων, αποδίδοντας σ' αυτούς την τιμή και το σεβασμό που προοριζόταν για Μένα.

  Σας βεβαιώνω : για τους ανυπάκουους, που αρνήθηκαν να δεχθούν τις Εντολές Μου σαν οδηγό τους και προτίμησαν τη διαφθορά, γι' αυτούς στο τέλος θα υπάρξει φωτιά. Ω, μακάριοι οι υπάκουοι στην καρδιά, θα φτάσουν στην τελειότητα. Σας λεω λοιπόν: μην είστε ανυπάκουοι στο Φόβο του Κυρίου.

  Πέμπτη εντολή

  Το ξέρεις ότι σου έχω απαγορέψει να σκοτώνεις, γενεά! Αν ονομάζεστε δικοί Μου και μέλη της Εκκλησίας Μου και κηρύττετε εναντίον του φόνου, πώς γίνεται και σκοτώνετε; Μήπως τολμάτε να ισχυρισθείτε ότι έχετε δίκιο κι επιμένετε στην αθωότητά σας ενώπιόν Μου την Ημέρα της Κρίσεως, όταν συσσωρεύετε εγκλήματα αγέννητων παιδιών; Από τον Ουρανό παρατηρώ ένα θέαμα φοβερό. Αχ! πόσο υποφέρω βλέποντας την κοιλιά που σχηματίζει αυτό το παιδί, να το απορρίπτει και να το στέλνει στο θάνατό του χωρίς όνομα και χωρίς τύψεις - η κοιλιά που το σχημάτισε δεν το θυμάται πια.

  Σ' αυτούς λεω: +++

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. όλη η παλαιά διαθήκη είναι πλαστογραφία της Ελληνικής Μυθολογίας και των Ελληνικών ιδεών, αλλά σε κακέκτυπη μορφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. όλη η παλαιά διαθήκη είναι πλαστογραφία της Ελληνικής Μυθολογίας και των Ελληνικών ιδεών, αλλά σε κακέκτυπη μορφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή